Kim jesteśmy?

Jesteśmy harcerskim Szczepem „Bór” już od ponad 30 lat działającym na terenie gdańskiej dzielnicy Chełm. Obecnie swoim zasięgiem obejmujemy również okoliczne osiedla. Zrzeszamy razem ok. 100 zuchów, harcerek, harcerzy i wędrowników w 9 jednostkach organizacyjnych - trzech gromadach zuchowych, pięciu drużynach harcerskich i jednej wędrowniczej. Działania Szczepu wspiera również krąg instruktorski, którego członkami są nasi instruktorzy.

Łączy nas wiele wspólnych zainteresowań i chęć do podejmowania wyzwań. Dzięki od wielu lat wypracowywanej metodzie działania, nasi drużynowi potrafią stworzyć program atrakcyjny i dostosowany do wieku dzieci i młodzieży. Na cotygodniowych zbiórkach i wspólnych biwakach nigdy nie ma miejsca na nudę!

Szczep Bór

Charakterystycznym i wspólnym dla nas elementem jest cyfra „9”. Każda z jednostek posiada w swoim numerze właśnie szczęśliwą „dziewiątkę”. I tak rozpoczynając na gromadach zuchowych z numerem 9 i 91, poprzez drużyny harcerskie i starszoharcerskie z numerami 91, 92, 93, 94, 97 oraz 98, kończymy na 99 drużynie wędrowniczej.

Po czym można poznać harcerza z „Boru”? Po chuście! Prawdopodobnie jako jedyni nosimy ją nie pod kołnierzem munduru, ale przy samej szyi. Tylko jedna z działających w Szczepie drużyn wyłamała się od tej zasady. Powód jest zapewne – jak głosi sama nazwa drużyny - „Top Secret”!

Obecnie Komendantem Szczepu jest phm. Grzegorz Święcicki.