Zuchy

Gromady zuchowe zrzeszają dzieci z klas 0-3 szkoły podstawowej. Zuchy poznają świat poprzez zabawę, wcielają się w różne postacie i na każdej zbiórce zdobywają nowe sprawności. Uczą się także pracy w grupach i samodzielności dzięki pierwszym wyjazdom na biwaki i kolonie.

  Kontakt
 • 9 GGZ (SP nr 8): 9ggz@gdansk.zhp.pl
 • 91 GGZ (SP nr 47): 91ggz@gdansk.zhp.pl

Harcerze

Harcerzem może zostać każdy uczeń klas 4-6 szkoły podstawowej. Drużyna harcerska, to prawdziwa paczka przyjaciół. Na wyjazdach można zapoznać się z survivalem, zajrzeć w każdy zakątek Polski i przede wszystkim uczestniczyć w niesamowitych grach terenowych i podchodach. Tu każdy znajdzie coś dla siebie!

  Kontakt
 • 91 GDH (SP nr 47): 91gdh@gdansk.zhp.pl
 • 92 GDH (SP nr 12): 92gdh@gdansk.zhp.pl
 • 93 GDH (SP nr 8): 93gdh@gdansk.zhp.pl

Harcerze Starsi

Harcerze Starsi, to uczniowie gimnazjów. Czas na zbiorkach spędzają na rozwijaniu własnych zainteresowań i realizacji marzeń. Wspólnie w paczce znajomych z zastępu wyjeżdżają na weekendowe biwaki, śpiewają, tańczą, kręcą filmy, wspinają się, wędrują i robią to na co tylko przyjedzie im ochota.

  Kontakt
 • 98 GDSH (SP nr 12): 98gdsh@dansk.zhp.pl

Wędrownicy

Wędrownicy, to najstarsza grupa wiekowa. Przyłączają się do niej uczniowie szkół średnich. Wędrownictwo, to miejsce dla wyjątkowych osób które lubią angażować się w wolontariat, pokonywać własne słabości i wędrować, wędrować, wędrować….

  Kontakt
 • 99 GDW: 99gdw@dansk.zhp.pl