Konta zhp.net.pl

kuichowa | 3 grudnia 2017 15:39:19

Konta zhp.net.pl dla wszystkich członków ZHP

Każdy może mieć konto w zhp.net.pl! Związek Harcerstwa Polskiego daje możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu Microsoft Office 365 każdemu członkowi organizacji.

Szczegółowe informacje: https://zhp.pl/2016/konta-zhp-net-pl-dla-wszystkich-czlonkow-zhp/